Thursday, January 14, 2010

Kertas Kerja Burung Walit (Swiftlets)Kertas kerja burung walit telah pun dihantar, kini hanya perlu menanti jika ada rezeki untuk menjalankan projek ini. Ia mengambil masa sebulan untuk disiapkan dengan segala kos perbelanjaan sendiri untuk menghadiri seminar-seminar, berjumpa pakar, mendapatkan suara, dan lain-lain.

Bagi mereka yang berminat untuk mengetahui isi kandung kertas kerja burung walit ini, ianya boleh di download terus. Manakala untuk mengetahui isi penuh kertas kerja ini, cas sebanyak RM 50 akan dikenakan sebagai usaha saya untuk menyiapkannya.

Download :
Isi kandung kertas kerja burung walit

No comments:

Post a Comment